Klassiek ballet

Let op; op dit moment bieden wij helaas geen ballet lessen aan.

Sportvereniging Snel & Lenig startte in 1971, als eerste een afdeling ballet, in Wassenaar.Een afdeling die voorzichtig begon en al snel doorgroeide tot een volwaardige balletschool. Dankzij de inzet van de vereniging, die zeer vakbekwame balletdocenten aantrok voor deze afdeling.                        

 

Ballet historie

 

Dansen is zo oud als de mensheid zelve. Een vermaak voor arm en rijk, door de eeuwen heen danste men op bruiloften, rituelen en mythologische voorstellingen. De passen zijn nu nog terug te vinden in onze dansstijlen.
Ballet is de Klassieke westerse theaterdans. In 1462 vind men de eerste geschriften over danstechniek door Domenico di Piacenza.
Ballet komt van het Italiaanse woord Ballare wat dansen betekent.
 
Deze dansvorm is door Cathérina de Medici, die trouwde met Hendrik II koning van Frankrijk, meegebracht naar het Franse hof. Zo ontstond het eerste Hofballet “Palet Comique de la Reine” in 1581.
 
Het meest bekende verhaal is dat van de Franse Koning Lodewijk de XIV “Le Roi soleil“, genoemd naar de rol die hij danste als zonnegod. Hij was zo ingenomen met zichzelf en hield zo van dansen dat hij deze kunst tot in de perfectie wilde beheersen.
De danspassen kregen geometrische figuren en namen, de balletten hadden een melodramatische inslag, dans, zang en voordrachten wisselden zich af. De talenten van Lully en Molière streden hierbij om voorrang, want de wensen van uw koning dienden gerespecteerd te worden. Dat gaf aanzien en vooral een rijke toekomst. De namen voor de passen worden nog altijd gebruikt in de les. Denk hierbij aan Plié, Relevé, Pas de bourrée, Grand jeté etc.
 
De Koning danste, dus ook alle hoflieden dansten. Daaruit ontstond het Hofballet in 1653 ”Ballet de Cour“.
Het hof, de edelen dansten, maar ook het volk had zijn eigen volksdansen. Later ziet men dat al deze vormen van dansen zich vermengen.
 
Van oeroude Afrikaanse, middeleeuwse, Spaanse, tot Indiaanse dansen. Dat alles vindt men terug in de hedendaagse danskunst.

Terug naar onze balletschool

 

Wij geven les in klassiek ballet met de juiste Franse benamingen zoals die ooit zijn vastgelegd in de eerste Franse balletgezelschappen.
Wij hanteren de nodige discipline in de lessen die leiden tot de beste prestaties van elke leerling naar hun eigen kunnen.
Aan balletkleding stellen we strakke eisen die nodig zijn om het lichaam goed te kunnen observeren en te kunnen corrigeren.
De balletlessen worden in de eerste groep spelenderwijs gegeven met veel ruimte voor de fantasie van het kind. In de daar opvolgende groepen groeit de moeilijkheidsgraad. Wat makkelijk lijkt bij klassiek ballet, blijkt in de praktijk juist héél moeilijk te zijn.
Voorop staat dat dansen leuk is en dat ook moet blijven. Al is een les met discipline en een goed resultaat, in de vorm van plezier bij het brengen van een goede voorstelling, waar handgeklap van het publiek een dankbare beloning is voor de danser die zijn publiek met een mooie révérence terug bedankt.

Wij starten de balletlessen voor kinderen vanaf 4 jaar voor jongens en meisjes. Daar word nog spelenderwijs les gegeven met de nadruk op leren LUISTEREN en veel aandacht voor de motoriek van het kind.

 

Groep één is voor 4-7 jarigen.
 
Groep twee 8-11 jarigen
 
Groep drie 12 jarigen en ouder

Van groep 1 tot en met de oudere leerlingen wordt er trapsgewijs alle danspassen, sprongen, adagio’s en diverse danstechnieken aangeleerd.
 
Daarbij komen ook acteerlessen en muziekbegrip naar voren. Wij proberen elke leerling zo breed mogelijk pakket aan kennis mee te geven,
maar vooral een tijd om nooit meer te vergeten!!!
 
Leerlingen gaan over naar een hogere groep naar gelang leeftijd, niet naar getalenteerde graad. Daar hebben we andere methoden voor om die kinderen te begeleiden en te stimuleren.
 
Wij zijn een amateurballetschool te volgen voor elk kind en leggen de basis voor eventuele andere keuzes in hun leven.
Het is bewezen dat kinderen die balletles volgen betere prestaties leveren bij het leren.
 
Ballet is een leuke manier om de hersenen en motoriek te verscherpen.