Karate

Volgens de legende is Karate ongeveer 2000 jaar geleden in China ontstaan. In deze tijd leefde er een Indische monnik Daruma Taichi geheten , die in het klooster van Chaolin-Zsu de boedhistische leer onderwees . Zijn onderwijs en tucht waren echter zo streng , dat de leerlingen allen het bewustzijn verloren . Daruma wilde dit voorkomen en stelde daartoe een soort fysiologische techniek samen , die zijn leerlingen lichamelijk en geestelijk moest sterken en hen zou beschermen op verre reizen .

Later kregen deze monniken de naam van de geweldigste vechters van China te zijn en werd de stijl van zelfverdediging die ze beoefenden , Chaolin-Zsu-tempelboks of Kempo genoemd .

Aangezien Cina en Okinawa van oudsher met elkaar in betrekking stonden , duurde het niet lang of deze Zelfverdedigingstechniek drong ook door tot Okinawa , waar het gecombineerd werd met een methode van vuistvechten en de naam Okinawa-Te kreeg . Toen ongeveer 500 jaar geleden een koning aan het bewind kwam ( Hashi , van de Okinawa Sho-dynastie ) , die alle wapendracht verbood , kwam het ongewapende gevecht tot grote ontwikkeling .

Pas omstreeks 1920 demonstreerde een inwoner van Okinawa deze verdedigingstechniek voor het eerst in het openbaar in Japan . Zijn naam was Gichin Funakoshi . Hij werd in 1869 in Shuri , Okinawa geboren . Op elf jarige leeftijd beoefende hij reeds Karate onder leiding van grootmeesters van die tijd . Toen hij zichzelf een meester kon noemen werd het okinawa-Te ofterwel het moderne Japanse Karate gevormd .

Deze techniek werd in Japan snel populair en in 1948 werd de Japan Karate Associatie opgericht met Gichin Funakoshi aan het hoofd , waardoor Karate een snelle technische vooruitgang boekte . Bovendien maakte deze organisatie het mogelijk voor de meesters om hun krachten te bundelen , wat leidde tot de huidige vorm van Karate in zijn drie aspecten van zelfverdedigingstechniek , lichaamscultuur en sport .

Toen meester Gichin in april 1957 stierf , telde zijn kunst reeds duizenden aanhangers , die ervoor zorgden dat Karate over de hele wereld werd verspreid . Gichin Funakoshi mag dan ook werkelijk als de vader van het moderne Karate beschouwd worden.