afdeling tafeltennis


Algemene informatie

Tafeltennisvereniging Snel en Lenig (SEL) is al meer dan 50 jaar een begrip in Wassenaar. Op 25 september 1967 werd de vereniging opgericht. Gedurende deze jaren hebben veel mensen met groot plezier een balletje geslagen.

De vereniging biedt zowel de mogelijkheid tot recreatief als competitief spelen. Momenteel is er één wedstrijdteam dat deelneemt aan regionale competities. Door het jaar heen worden verschillende evenementen voor de leden georganiseerd zoals: het Lachen-Gier-Brullen-Toernooi, het Clubkampioenschap en het Introducé-Toernooi.

Er wordt iedere woensdagavond van 20.00 tot 22.00 gespeeld in Sporthal De Schulpwei, Dr. Mansveltkade 1 in Wassenaar. De minimum leeftijd is 16 jaar. De contributie bedraagt € 57,50 per half jaar. Gedurende de maand september kan gratis worden getafeltennist!

Heb je ook zin om te komen tafeltennissen, kom dan langs op woensdagavond of neem contact op met de voorzitter Richard Deighton via: tafeltennis@snelenlenig.nl . 


General information

Table Tennis Club Snel en Lenig (SEL) has been a household name in Wassenaar for more than fifty years. On September 25, 1967 the club was founded. During these years, many people have played table tennis with great pleasure.

The club offers both the possibility of recreational and competitive play. Currently there is one competition team that participates in regional competitions. TU boeghout the year various events are organized for members such as: the Laughing-out-loud-Tournament, the Club Championship and the Bring-a-Guest-Tournament.

You can play table tennis every Wednesday evening from 20.00 to 22.00 at Sporthal De Schulpwei, Dr. Mansveltkade 1 in Wassenaar. The minimum age is 16 years. The half-year membership fee is

€ 57.50. During the month of September you can play table tennis for free!

If you are interested, come play on Wednesday or contact the chairman Richard Deighton for more information: tafeltennis@snelenlenig.nl.